Pai a glória dá Tua presença - Grupo Integração


mi re re do# | Pai a glória
la la la sol# fa# | dá tua presença
fa# mi mi re | neste templo
si si si la la sol# | em referência
fa# sol# la la la la | já repousa entre nós
la la la sol# la si | e inspira o louvor
la si DO# la | de tua glória
si la sol# la | vem nos encher
la si DO# la | de tua glória
si la sol# la | vem nos encher

Notação Musical da Cifra