Entrega-Te Dou Meu Coração - Vineyard


sol# si si si sol# fa# | Te dou meu coração ,
fa# sol# la sol# fa# mi | e tudo que há em mim .
sol# sol# la sol# fa# mi | Entrego meu viver
mi mi mi fa# fa# sol# sol# | por amor a Ti , meu Rei!
sol# si si si sol# fa# | Meus sonhos rendo a Ti
fa# sol# la sol# fa# mi | e meus direitos dou .
sol# sol# la sol# fa# mi | O orgulho vou trocar
mi mi mi re# re# mi mi | pela vida do Senhor .
mi mi fa# sol# sol# mi | E eu entrego tudo a Ti ,
la sol# sol# fa# mi re# | tudo a Ti . tudo a Ti . 2x
sol# si si si sol# fa# | Eu canto esta canção
fa# sol# la sol# fa# mi | de entrega a Ti , Jesus ,
sol# sol# la sol# fa# mi | e o que o mundo dá
mi mi mi fa# fa# sol# sol# | eu deixo aos pés da cruz .
sol# si si si sol# fa# | Por conhecer a Ti ,
fa# sol# la sol# fa# mi | a Teu nome dar louvor ,
sol# sol# la sol# fa# mi | sentir Tua alegria ,
mi mi mi re# re# mi mi | partilhando Tua dor .

mi mi fa# sol# sol# mi | E eu entrego tudo a Ti ,
la sol# sol# fa# mi re# | tudo a Ti .

Notação Musical da Cifra